tirsdag 7. juni 2011

Roadtrip

Ble litt kjedelig en kveld her. Hoppet inn i bilen og tok en rundtur for å finne noen enkle motiver i kveldstimene...
Macro - micro

Tok en kjapp kveldstur for å leke meg litt med macro-objektivet på kujordet...

mandag 6. juni 2011

Ytre Hvaler nasjonalpark

Ytre Hvaler nasjonalpark ligger i Hvaler og Fredrikstad kommune i Østfold og omfatter totalt et areal på ca 354 km2 hvorav ca 340 km2 er sjøareal. 

Nasjonalparken har store verneverdier knyttet til flora og fauna, strand- og kysttyper, kystbarskog, lyngheier og det intakte storslagne kystlandskapet. Området har spesielle marine egenskaper pga. Glommas utløp og en meget variert undersjøisk topografi og bunnforhold. Dette gjør at Ytre Hvaler inneholder et stort mangfold av marine naturtyper både på grunt og dypt vann. 

Nasjonalparken gir rike opplevelsesmuligheter, og omfanget og mangfoldet i friluftslivsaktiviteter er stort. Ytre Hvaler har derfor svært stor verdi for friluftslivet både i lokal, regional og nasjonal sammenheng. Les mer om parken på http://www.ytre-hvaler.no

Forrige lørdag reiste jeg ut en tur for å se nærmere på den flotte naturen der ute. Under følger noen av bildene fra turen.